บ้านกลอนน้อย - กลอนสบายๆ สไตล์ลิตเติลเกิร์ล

ห้องเรียน => ห้องเรียน โคลงกลบท => ข้อความที่เริ่มโดย: Black Sword ที่ 29, มิถุนายน, 2561, 11:20:42 PMหัวข้อ: โคลงกลบทบทสังขยา (ม้าลำพอง)
เริ่มหัวข้อโดย: Black Sword ที่ 29, มิถุนายน, 2561, 11:20:42 PM
(http://www.homelittlegirl.com/uppic/i/VN.png) (http://www.homelittlegirl.com/uppic/index.php?mod=show&id=1128)


                    - โคลงกลบท บทสังขยา -
                              (จินดามณี)

            ใจจงรักษ์เจ้า
            ร้อนร่วมในความ
            พรากจากไปไกล
            คนึงแสนยิ่งรักษข้อน ฯ

            ถอดความว่า

            ใจจงรักษ์เจ้ารักษ์....................จงใจ
            ร้อนร่วมในความใน.................ร่วมร้อน
            พรากจากไปไกลไป..................จากพราก
            คนึงแสนยิ่งรักษข้อน................รักษหยิ้งแสนคนึง ฯ
                                                               (จินดามณี)  

                    - โคลงกลบท บทสังขยา -
                              (จินดามณี)

            ครางครวญพี่เศร้า
            ร้อนพี่นางไกล
            ฤๅเรียมมาศบัวปราง
            โลมใครโพ้นอยู่อ้อน

            ถอดความว่า

            ครางครวญพี่เศร้าพี่.................ครวญคราง
            ร้อนพี่นางไกลนาง..................พี่ร้อน
            ฤๅเรียมมาศบัวปราง...............บัวมาศ เรียมฤๅ
            โลมใครโพ้นอยู่อ้อน...............อยู่โพ้นใครโลม ฯ
                                                              (จินดามณี)  


                    - โคลงกลบท บทสังขยา -
                      (กลบทวัดพระเชตุพนฯ)

            งามคมเนตรคิ้ว
            พื้นภพสามดู
            ฤๅเหนเทียบสวาสดิ์ทราม
            ถนอมนึกน้องเสน่ห์ตื้น

            ถอดความว่า

            งามคมเนตรคิ้วเนตร................คมงาม
            พื้นภพสามดูสาม....................ภพพื้น
            ฤๅเหนเทียบสวาสดิ์ทราม.........สวาสดิ์เทียบ เหนฤๅ
            ถนอมนึกน้องเสน่ห์ตื้น.............เสน่ห์น้องนึกถนอม ฯ
                                                              (ขุนธนสิทธิ์ (กลบทวัดพระเชตุพนฯ))  

- โคลงกลบทบทสังขยา -   กำหนดพิเศษเพิ่มจากโคลงทั่วไป คือ

             - ภายในแต่ละบาท ให้นำ ๓ คำแรกต้นบาท มาอ่านย้อนกลับเป็น ๓ คำท้ายบาท
             - กรณีบาทใดมี ๙ คำ ให้นำ ๔ คำแรกต้นบาท มาอ่านย้อนกลับเป็น ๔ คำท้ายบาท

หมายเหตุ : ด้วยลักษณะการซ่อนกลของโคลงนี้ เทียบเรียกได้ว่าเป็น "โคลงกลบทม้าลำพอง"
                  ด้วยเหตุที่มีการซ่อนอักษรในรูปแบบเดียวกันกับ กลอนกลบท ม้าลำพอง คลิก (http://www.homelittlegirl.com/index.php?topic=2125.msg6109#msg6109)  นั่นเอง

               ...-๐  Black Sword (หมู มยุรธุชบูรพา) ๐-...

                                 (http://upic.me/i/e5/linie-0250.png) (http://upic.me/show/37752896)
                                    • กลับสู่หน้าห้องเรียน โคลงกลบท คลิก (http://www.homelittlegirl.com/index.php?topic=6689.0)
                                    • กระโดดสู่ห้องเรียน กลอนกลบท คลิก (http://www.homelittlegirl.com/index.php?topic=6688.0)
                                    • กระโดดสู่ห้องศึกษา ภาพโคลงกลบท คลิก (http://www.homelittlegirl.com/index.php?topic=7715.0)
                                 (http://upic.me/i/e5/linie-0250.png) (http://upic.me/show/37752896)