บ้านกลอนน้อย - กลอนสบายๆ สไตล์ลิตเติลเกิร์ล

ห้องเรียน => ห้องเรียน กลบท => ข้อความที่เริ่มโดย: Black Sword ที่ 22, สิงหาคม, 2564, 12:00:11 AMหัวข้อ: กลบททวาราวดี
เริ่มหัวข้อโดย: Black Sword ที่ 22, สิงหาคม, 2564, 12:00:11 AM
(http://www.homelittlegirl.com/uppic/i/Sl.png) (http://www.homelittlegirl.com/uppic/index.php?mod=show&id=1506)


กลบททวาราวดี

๏   เกลื่อนกลาดกระจัดกระจายกระจร
เมืองฟ้าอมรนครสวรรค์
พริบพริบไสวสว่างสุวรรณ
คลุ้มคลุ้มคละควันคละเคล้าคละคลา

แสงแก้วก็แจ่มวะแวมฉวี
ฤๅกรองธุลีสลัว ณ หล้า
รำไพพะพรายพระเจ้าพระยา
ทอดลำชลาตะวันจะวาย

เขียวเขียวคะครึ้มคะคลับคะคล้อย
แผ่นดินระร่อยละลายสลาย
ตึกลิ่วละโลดและโบสถ์ระบาย
รถจุกกระจายกระจอกระแจ

กรุงเทพทวาราวดี
สิ่งสรรพศรีระส่ำกระแส
ทั้งคืนและวันมิผันมิแปร
เมืองมิ่งพระแม่พระธรณี ๚ะ๛

(เนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์ : (เขียนแผ่นดิน, น.๔๗๔))


กลบททวาราวดี   

- ข้อบัญญัติ : บัญญัติพิเศษเพิ่มจากกลอนทั่วไป คือ

    - ๑.) แต่ละวรรค มีการวางคำไว้แปดคำ
    - ๒.) ในแต่ละวรรค สองคำแรกให้เป็นคำหนักติดกัน ส่วน ๖ คำต่อไปใช้คำ ลหุ แทรกสลับกันไปทีละคู่ (๑๒ลหุ๔-ลหุ๖ลหุ๘)
    - ๓.) ในแต่ละบาท (วรรคหน้าและหลัง) ให้คำสุดท้ายวรรคหน้า ส่งสัมผัสสระไปยังคำที่ ๔ ของวรรคถัดไปในบาทเดียวกัน

   กลบททวาราวดี ท่านเนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์ ได้สร้างสรรค์ขึ้นจารึกไว้ในกวีนิพนธ์เขียนแผ่นดิน (๒๕๓๖)
 
              ผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ ณ ที่นี้ครับผม
                 ...-๐  Black Sword (หมู มยุรธุชบูรพา) ๐-...

                                 (https://i.ibb.co/6wn9FjT/linie-0250-1.png) (https://imgbb.com/)
                                    • กลับสู่หน้าห้องเรียน กลอนกลบท คลิก (http://www.homelittlegirl.com/index.php?topic=6688.0)
                                    • กระโดดสู่ห้องเรียน โคลงกลบท คลิก (http://www.homelittlegirl.com/index.php?topic=6689.0)
                                    • กระโดดสู่ห้องศึกษา ภาพโคลงกลบท คลิก (http://www.homelittlegirl.com/index.php?topic=7715.0)
                                 (https://i.ibb.co/6wn9FjT/linie-0250-1.png) (https://imgbb.com/)