บ้านกลอนน้อย - กลอนสบายๆ สไตล์ลิตเติลเกิร์ล

ห้องเรียน => ห้องหนังสือ บ้านกลอนน้อย => ข้อความที่เริ่มโดย: Black Sword ที่ 24, มีนาคม, 2559, 12:42:01 AMหัวข้อ: โคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
เริ่มหัวข้อโดย: Black Sword ที่ 24, มีนาคม, 2559, 12:42:01 AM
(http://upic.me/i/to/1435139932-2012121931-o.jpg) (http://upic.me/show/58150676)
ขอบคุณรูปภาพต้นแบบจาก Internet

โคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

               โคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนี้ หลวงศรีมโหสถแต่ง กล่าวกันว่า พระศรีมโหสถนี้เป็นกวีซึ่งมีชื่อเสียงเมื่อสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีคน ๑ บทกลอนที่หลวงศรีมโหสถแต่งไว้ ที่ปรากฏมี ๓ เรื่อง คือ กาพย์ห่อโคลง คลิก (http://www.homelittlegirl.com/index.php?topic=7592.0)เรื่อง ๑  โคลงอักษรสามเรื่อง ๑  กับโคลงเฉลิมพระเกียรตินี้เรื่อง ๑  

               โคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  แต่งด้วยโคลงสี่สุภาพ เป็นโคลงทั้งหมด ๗๘ บท  เพื่อสรรเสริญพระบารมีสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  โดยเริ่มต้นขอประทานพรจากพระผู้เป็นเจ้าทั้งสามของพราหมณ์ ต่อจากนั้นกล่าวถึงการได้ช้างเผือกพังจากกาญจนบุรี ได้เชียงใหม่ และพระพุทธสิหิงค์  เมืองต่าง ๆ มาอ่อนน้อมขอพึ่งพระบรมโพธิสมภาร ความวิจิตรงดงามของพระนครลพบุรี  การทำประปาที่ลพบุรี การเสด็จประพาสป่า  พรรณนาธรรมชาติ  พระราชพิธีคชกรรม  พิธีเบิกโขลนทวาร การเสด็จนิวัติสู่พระนคร ตอนสุดท้ายขอประทานพรจากทวยเทพให้อภิบาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

               โคลงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนารายณ์มหาราช มีลักษณะดีเด่นในการใช้คำง่าย ๆ  ไพเราะนิ่มนวล คำที่บรรจุลงไปมีนํ้าหนัก และมีความสำคัญ การบรรยายละเอียดแจ่มแจ้ง ทั้งเหตุการณ์หลายประการซึ่งมิได้ปรากฏในหนังสือพระราชพงศาวดารมีอยู่หลายข้อ นับว่ามีคุณค่าทางประวัติศาสตร์มาก จึงควรผู้ศึกษาประวัติศาสตร์และโบราณคดีจะใช้สอบทานเรื่องพงศาวดารตอนรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์ได้อีกอย่างหนึ่ง

               โคลงเรื่องนี้เป็นแบบอย่างให้กวีรุ่นหลังแต่งโคลงเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ทำนองเดียวกันอีกหลายเรื่อง เช่น นายสวนมหาดเล็ก แต่งโคลงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และพระยาตรังคภูมิบาล  แต่งโคลงดั้นเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เป็นต้น

(http://upic.me/i/e5/linie-0250.png) (http://upic.me/show/37752896)

• กลับสู่ห้องหนังสือบ้านกลอนน้อย คลิก (http://www.homelittlegirl.com/index.php?topic=6682.0)

(http://upic.me/i/e5/linie-0250.png) (http://upic.me/show/37752896)
หัวข้อ: Re: โคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
เริ่มหัวข้อโดย: Black Sword ที่ 24, มีนาคม, 2559, 12:49:22 AM
(http://upic.me/i/9e/aaassss16127839868_32db7d9f60_b.jpg) (http://upic.me/show/58150733)
ขอบคุณรูปภาพต้นแบบจาก Internet

โคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ผู้แต่ง  :  หลวงศรีมโหสถแต่ง


               ๑.     ศุลีตรีเนตรเรื้อง                              เรืองฤทธิ์
          พรหเมศแมนสรวงสิทธิ์                                 สี่เกล้า
          เชิญพระบันทมนิทร์                                      เหนือนาค
          มาส่ำรายทุกขเร้า                                         รุ่งฟ้าดินขจร ฯ

               ๒.     พระยศปางให้ข่าว                          มาถวาย
          ได้เผือกพังพรรณราย                                    ผ่องแผ้ว
          ในกาญจนบุรีหมาย                                      พนเวศ
          เมืองมิ่งมีช้างแก้ว                                         ทั่วไท้ชมบุญ ฯ

               ๓.     พระยศปางคล้ายคลี่                       พลแสน
          ราญรอบเวียงเชียงแหน                                 หั่นเกล้า
          ลาวลาญดาษดินแดน                                   นองนาศ ไปนา
          ไหวหวั่นพระฤทธิ์เร้า                                     ทั่วท้าวทุกกรุง ฯ

               ๔.     รับพระสมโพธิพ้น                            สงสาร
          พุทธสิหิงค์จอมอารย์                                     คลาศคล้อย
          ยังพระนครสานติ์                                          เกษมราฎร์
          เทพนิกรนรช้อย                                            ชื่นไว้บูชา ฯ

               ๕.     พระยศลือล่งท้อง                            ธรณิน
          ท้าวทั่วสากลถวิล                                          ฝ่ายเฝ้า
          หวังมาอยู่ประดิทิน                                       ทูลบาท
          โอนมกุฏก้มเกล้า                                          กลาดท้องโรงธาร ฯ

               ๖.     มังนันทมิตรผู้เผ่า                            กรุงกษัตริย์
          รัตนบุราบุรีรัตน์                                            ผ่านเผ้า
          เปนบิตุจฉาพัทธ                                           นฤปราช
          มาอยู่ภักดีเช้า                                              ค่ำด้วยใจเกษม ฯ

               ๗.     นัดดาจาเบศร์ไท้                             จำปา
          นามชื่อโปซางสา                                          โรชแท้
          มาทูลสุวรรณบา                                           ทุกราช
          เปนบาทมุลิกาแล้                                         นอบนิ้วอภิวันท์ ฯ

               ๘.     หนึ่งสามนตราชเชื้อ                         รายา
          นามชื่อตาเยงมะงา                                       เผ่าไท้
          ในเมืองมักกาสา                                           สันราช
          มาประนมนิ้วไหว้                                          นอบน้อมบังคม ฯ

               ๙.     ในกัมพุชผู้เอก                                 กรุงไกร
          อินทปรัตฐานไอ                                            อาสน์นั้น
          เอาพระเดชภูวไนย์                                        ยกนาถ
          ไปปกเปนฉัตรกั้น                                          ก่อให้คงตรง ฯ

               ๑๐.     ขอถวายดอกไม้มาศ                     เงินเฉลา
          ทุกขวบปีโทลเทา                                          แต่งตั้ง
          ภักดีดุจเดิมเบา                                            ราณราช
          หวังพึ่งพระยศกั้ง                                          อยู่เท้ากัลปา ฯ

               ๑๑.     ถวายกุญชรผู้เผือก                       งามยง
          ทั้งพวกพันธุ์หลายพงศ์                                  ลอบล้อม
          ควรเปนชำนิผจง                                           จอมโลก
          ทุกเทศทุกท้าวน้อม                                       นอบนิ้วอภิวันท์ ฯ

               ๑๒.     บิตุราธิราชไท้                               กัมพช
          นามอุปราชายศ                                            ใหญ่นั้น
          ทังนักอุบลบท                                               จรยาตร
          มาเพื่อภักดีหมั้น                                           อยู่เงื้อมบทมาลย์ ฯ

               ๑๓.     ยามีมลราชผู้                                มียศ
          ไทรยหนประดิพรต                                        หว่านไหว้
          ผจงถวายดั่งวายรจ                                       นาเลิศ
          ช่อพุ่มพวงดอกไม้                                         มาศทั้งเงินงาม ฯ

               ๑๔.     พระยศปางข้าขอบ                       เสมา
          คิดโท่รหทุรชนครา                                        แต่ด้าม
          คือเมืองวิไชยา                                              คิริราช
          แขงแข่งทำยศข้าม                                        อยู่เพี้ยงสิงคาล ฯ

               ๑๕.     ครั้นถึงพระเดชได้                        ครองภพ
          ให้ทหารราญรบ                                           รวบไว้
          ทุระคดบ่อทานทบ                                        นองนาศ ไปนา
          จับอรินั้นได้                                                  พวกพ้องมาถวาย ฯ

               ๑๖.     พระยศปางแต่งตั้ง                        เวียงสถาน
          ลพบุรีโบราณ                                                ราชนั้น
          แถวสถลอัญจลทวาร                                     วังราช
          ป้อมเปรียบปราการกั้น                                  ก่อกั้งสีมา ฯ

               ๑๗.     ดุสิตปราสาทสร้อย                       สมพุทธ
          สูงเทริดธารมารุต                                          ช่อชั้น
          พรหมพักตรฉัตรเฉลิมสุด                               เสาวภาคย์
          นาคพะพานพดหลั้น                                      เลียบเลื้อยลงมา ฯ

               ๑๘.     ตรีมุขสิงหาสน์แก้ว                       กรองผสาย
          ดุมแว่นแววเรืองฉาย                                     รุ่งเร้า
          โรงธารกำนัลถวาย                                        อภิวาท
          งามเงื่อนนฤมิตเย้า                                       ยั่วฟ้ามาดิน ฯ

               ๑๙.     พระมนเทียรถ้าเทิด                       แถวถงัน
          ขวาสุทธาสวรรย์พรรณ                                  เพริศแพร้ว
          ซ้ายจันทรพิศาลวรรณ                                   เวจมาศ
          พรายแพร่งสุริยแล้ว                                       ส่องสู้แสงจันทร์ ฯ

               ๒๐.     สวนศรีพฤกษชาติช้อย                  หลายพรรณ
          งามดอกดวงใบบัน                                        คลี่เคล้า
          คือจิตรลดาวัลย์                                            วชิราช
          บานเบ่งคนธรสเร้า                                        เฟื่องฟุ้งขจรถวาย ฯหัวข้อ: Re: โคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
เริ่มหัวข้อโดย: Black Sword ที่ 25, มีนาคม, 2559, 12:09:48 AM

               ๒๑.     อัศจรรย์จอมโลกเกล้า                  ขษิรสุทธ
          องค์บรมพิษณุภุช                                         สี่แท้
          เสด็จราวด่านด้าวอุด                                    บัติราช
          พระเกียรติพระยศแล้                                    หลากล้ำโบราณ ฯ

               ๒๒.     มีสินธุสายสีตซึ้ง                           ชลใส
          เติมแต่เศขรใน                                              ซอกชั้น
          พุพวยหลั่งลงไหล                                          เซงซ่าน
          วางต่อทางด้นดั้น                                          สู่ท้องวังเวียน ฯ

               ๒๓.     ขึ้นเขาในเงื้อมแง่                          เศขร
          พุ่งผุดโชนเซาะซอน                                       คล่าวแคล้ว
          ออกมุขแห่งไกรสร                                         สีหราช
          ลงสระอัญจลแก้ว                                         ซ่านซ้องชลถวาย ฯ

               ๒๔.     สรงเสร็จเล็ดลอดดั้น                     โดยทาง
          ท่อหลั่งไหลเวียนวาง                                     วิ่งน้ำ
          ฉวัดเฉวียนชำเนียนฉวาง                               วารีศ
          ขึ้นออกเกสรกล้ำ                                           กลีบแก้วโกมล ฯ

               ๒๕.     พรายสายชลฉ่าเพี้ยง                    สินธุ์สวรรค์
          โรยร่วงรินพร้อยพรรณ                                   แพร่งพร้อม
          แล้วลงหลั่งไหลจัล                                        จนแจก ไปนา
          แวะวากหว่างเวียนอ้อม                                 แบ่งน้ำนองแถว ฯ

               ๒๖.     สมบูรณ์พูลเกษตรล้วน                  เกษมสุข
          สมเสพย์สโมสรสนุก                                      เรื่อยหล้า
          สำเภาเพียบบันทุก                                        ทรัพย์มาก มานา
          สมบัติพัสถานกล้า                                        กลาดด้วยสมภาร ฯ

               ๒๗.     สรรเพ็ชญ์ประพาสพื้น                  พนสณฑ์
          ชมช่อดวงพวงผล                                          โน่มน้อม
          โกสุมส่งเสาวคนธ์                                         รสรวด
          เขาท่ำธารคดค้อม                                         คล่าวคล้ายชลไหล ฯ

               ๒๘.     โยธาดาดาษพื้น                           ไพรสณฑ์
          ฮื่อฮึดแฮแจจน                                              แซ่ซ้อง
          เสียงสารส่ำเทียรมน                                      มทโม่ห์
          แส้แสะแซะเชิงก้อง                                       พรึบพร้อมเวียนวง ฯ

               ๒๙.     ดงหลวงปวงใหญ่ไม้                     มีพรรณ
          ใบคลี่คลุมเรียงรัน                                         ร่มรื้น
          บังแสงรวิวรร                                                โณภาส
          รวยรื่นร่มเย็นพื้น                                           ป่าวกว้างอาทวา ฯ

               ๓๐.     ม่วงปรางทรางต้องแต่ง                 ตรูผล
          ดกดาษดวงพวงยล                                       ย่ามย้อย
          พลับพลวงทรม่วงจน                                     แจพืช
          ยอลำใยไฟคล้อย                                          คลี่ค้อมสาขา ฯ

               ๓๑.     สมพันจรรโจษแต้ว                       ตุมกา
          เลือนลำภูไพพวา                                          กุ่มแก้ว
          แดงคันเดื่อดองสา                                         ผลภูช
          เหียงหันจันทน์แจงแผ้ว                                  ผ่องเนื้อนวลศรี ฯ

               ๓๒.     รุครวยนวยสาขยน้อม                    นองผล
          ดวงดอกใบแกมกล                                        แต่งแต้ม
          บานสรลอนภมรมนท์                                    มั่วทราบ
          ผึ้งผาดรวงเรียงแย้ม                                      ยอดยิ้มมาธูร ฯ

               ๓๓.     ชลใสไรเรี่ยคล้าย                          ร่วงริน
          ลมร่ำพายสายสินธุ์                                       เพรี่ยวพร้อย
          โกมุทผุดผยองดิน                                         ชู่ช่อ
          บานแต่งตุมน่อยน้อย                                    แนบน้ำบังใบ ฯ

               ๓๔.     บัวขาวเขียวแข่งขึ้น                       บานบน
          แดงกมุทจงกล                                              กลิ่นเกลี้ยง
          สัตบันบั่นสานสน                                          ภูมรีศ
          บัวเผื่อนผายรายเพี้ยง                                   เรียบน้อมนิลุบล ฯ

               ๓๕.     โกไลลอยลากก้าม                        โกงหลัง
          นมมากมีจรีฝัง                                              ฝ่ายหน้า
          กรกฏกุมภีล์สัง                                              แสวงพืช
          ปลาเปลี่ยนแปลงแฝงหญ้า                            เหยื่อย้ำเลมไคล ฯ

               ๓๖.     ธารเกษมเปรมปรีดิ์ล้วน                 เกษมสวัสดิ์
          เปนที่สถาพรวัฒน์                                         สืบสร้าง
          สัจภัณฑคิรีรัตน์                                            มุนีนาถ
          พระโปรดไตรภพหย้าง                                   เหยียบไว้เปนเฉลิม ฯ

               ๓๗.     ท่าหงส์ลงล่องท้อง                        ธารสินธุ์
          เงือกงั่วบัวโบยบิน                                         ร่อนร้อง
          คับแคคทาถวิล                                             หาเพื่อน
          โกญจมยุรร้องก้อง                                         แขวกค้อนหอยโหย ฯ

               ๓๘.     กางเขนเขาขุ้มขาบ                       นางนวล
          ภูรโดกกันโหยหวน                                        คู่เคี้ย
          กระสากระสันต์สรวล                                    เรียงร่อ
          เอี้ยงแอ่นลมกลมเกลี้ย                                  ม่ายคลิ้งโคลงคลึง ฯ

               ๓๙.     โกกิลบินร่อนร้อง                          โผผาย
          นกหกเหิรหาวปลาย                                      แมกไม้
          ผสานเสียงสำเนียงถวาย                               สังคีต
          ดุจดั่งดนตรีใกล้                                            กล่อมเกลี้ยงเพลงพาล ฯ

               ๔๐.     ท่าโอบอุโฆษด้วย                         เสียงสาร
          เสือโคร่งครึมดาวดาล                                    ปีบเปรี้ยง
          กวางฟานฝึกแฝงกราน                                  เกรงภิต
          หมีเม่นคนองเหลี้ยง                                      หลีกช้างมัวมัน ฯ
หัวข้อ: Re: โคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
เริ่มหัวข้อโดย: Black Sword ที่ 26, มีนาคม, 2559, 12:01:26 AM

               ๔๑.     โคแดงเดียรดาษข้าง                     จวบโจน
          ควายโตรดตัวพีโผน                                      เสี่ยวไม้
          ลิงลางแรดเริงโทน                                        เที่ยวท่อง
          ต่ายเต้นลองเชิงไหล้                                     โลดเลี้ยวชมจันทร์ ฯ

               ๔๒.     จอมภพภูวนาถเกล้า                    สากล
          เสด็จดำเนิรยังพน                                         เวศนั้น
          ทำการเบิกไพรทนน                                      ไชยบาศ
          โดยศาสตร์พระกรรมบั้น                                บอกไว้เปนเฉลิม ฯ

               ๔๓.     หัสดาจารย์ตั้งต่อ                         อาพาห์
          พฤฒิบาศบวงสรวงสา                                  มารถแล้ว
          สมมุขบ่ายบูชา                                            ชปโยค
          นิรนิรารมณ์แผ้ว                                           ผ่องน้ำใจกสานติ์ ฯ

               ๔๔.     เสร็จสรงอภิเษกด้วย                     ชลรัตน์
          ถวายสิ่งอาภรณพัสตร                                  อาสน์แก้ว
          เพยียสองพิดานฉัตร                                     ธุชมาศ
          อวยสังเวยพัสตรแล้ว                                    น้อบน้อมสดุดี ฯ

               ๔๕.     ทอดพรักสิทธิ์แล้วเลิก                  ดาลเถลิง
          ชูชำโรมดาวเพลิง                                         เถือกถ้า
          อวยบายบ่ำบวงเถกิง                                    เทเวศร์
          ฝูงญะราญท่วนหน้า                                     ปู่เจ้าจอมพนม ฯ

               ๔๖.     สรวมพรพระผู้ก่อ                          การคช
          เจริญมิ่งมงคลยศ                                          เลิศแล้ว
          ถวายสรรพคันธจรด                                      สิริภาษ
          เสด็จสู่เกยเก้าแก้ว                                        ลั่นฆ้องไชยศรี ฯ

               ๔๗.     ทรงสารสวัสดิ์ล้ำ                          ไกรสร
          ยูรยาตรแสนยากร                                        แซ่ซ้อง
          พลคชเชือกชนสลอน                                     เร็วรวด
          หมอบัญชีชาญคล้อง                                    พรั่งพร้อมตรูตาม ฯ

               ๔๘.     เบิกโขลนทวารเข้าป่า                    ปือพฤกษ์
          พพวกพาลคชคึก                                           คล่ำคล้าย
          รวมร้าแฝกฟูมทึก                                          พูพ่น
          มีกำกวมแกมร้าย                                          ร่ายกั้นกันฝูง ฯ

               ๔๙.     หมอพรักสิทธิ์เสื้องบาศ                 เฉวียนฉวาง
          ขับด่ำเรียเร็ววาง                                           ไล่ล้อม
          ฉัตรรั้งรวดรึงนาง                                          แนมลูก
          พังและพลายเพรียมด้อม                               เค่าคล้องคอตาม ฯ

               ๕๐.     พระคุณบุญเปลื้องไปล่                 ไตรภพ
          ข้ามข่ายมารอรรณพ                                     น่านกว้าง
          พระไทยโปรดปรารภ                                     เมตรภาพ
          ให้ปล่อยพังนางช้าง                                      ลูกน้อยแนมไป ฯ

               ๕๑.     เสร็จเสด็จดลด้าวด่าน                   ดงดอน
          ชลชะเลวุธศร                                                เหล่าช้าง
          คชสารบั่นสมสลอน                                       กรินิศ
          ชมทรหึงเคียงข้าง                                          จรวดร้องเรียงรมย์ ฯ

               ๕๒.     พระสุรสีหนาทเอื้อน                     โองการ
          ให้เร่งพิริยพลหาญ                                        แวดล้อม
          พลคชขนัดขนันขนาน                                    รายเรียบ
          กองก่อเพลิงพลามอ้อม                                  รอบแว้งวังสาร ฯ

               ๕๓.     เสนาเนืองไพร่พร้อม                     อึดอึง
          ส้าวแซ่เสียงปืนผึง                                         ป่าก้อง
          แจจรรโจษพลหึง                                           แหนรอบ
          ตีจรขาบขับร้อง                                             โห่เร้ารุกราญ ฯ

               ๕๔.     จอมธรรมิกราชเจ้า                       กรุงยุทธ
          องค์เอกทศรถรุทร์                                         เลิศล้น
          สฤษฎิรักษ์สังหารสุด                                     สามโลก
          ทรงวิไชยช้างต้น                                           เช่นช้างอมรินทร์ ฯ

               ๕๕.     คชลักษณ์เลงเลิศเชื้อ                    ชาญสนาม
          ยงยิ่งในสงคราม                                           แกว่นกล้า
          คชพาลชำนินาม                                           คิริราช
          เคยไล่สารไพรร้า                                           รวบเร้งรุกราญ ฯ

               ๕๖.     คชสารสามารถแม้น                      คชสีห์
          บุกป่าปองราวี                                              ไล่ช้าง
          สลอนสารส่ำตัวดี                                          โดยราช
          กรูกั่นกั้นค้นข้าง                                            คอกแคว้นในวง ฯ

               ๕๗.     สารทรงจงจวบช้าง                       ไพรหาญ
          ทันเถื่อนตัวเพรียวพาล                                  แกว่นกล้า
          คชสงธำรงสาร                                              สุวภาพ
          หมอเชือกเชิงชาญร้า                                     ร่ายเข้าคอยหลัง ฯ

               ๕๘.     ยืนหลังพังเข้าคู่                            เคียงสาร
          ขุนขี่มีไชยชาญ                                             เร่งเร้า
          หลบหลีกฝึกแฝงธาร                                     คชพยู่ห์
          ลัดลอดสอดแนมเข้า                                     ช่วยช้างชนยิง ฯ

               ๕๙.     หมื่นผจงจงจับจ้วง                       จงซัด
          ถูกบาศรั้งรึงรัด                                             รวดเท้า
          ตรวจร้องจ่ำนองอัด                                       โยนแยก
          โยงแย่งพันไม้เข้า                                          ผูกพร้อมพามา ฯ

               ๖๐.     ขุนกองรันเร่งช้าง                          ผันผาย
          ลุยไล่หลังพังทลาย                                       พวกพ้อง
          เฉวียนพรูพราดถูกพาย                                 ลิวแล่น
          ได้ใหญ่เพรียวคล้องต้อง                                บาศสิ้นฤๅเลว ฯ
หัวข้อ: Re: โคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
เริ่มหัวข้อโดย: Black Sword ที่ 27, มีนาคม, 2559, 12:03:39 AM

               ๖๑.     พระราชทานถ้วนผู้หมู่                   ฉมวยฉมำ
          ขุนหมื่นหมายมือยำ                                      แม่นคล้อง
          ปรวดร้องและควาญตำ                                 เรียเร่ง
          เอมโอชอาหารซ้อง                                        แต่งต้องโกยกิน ฯ

               ๖๒.     เงินคำครอบเครื่องทั้ง                    ของขัน
          เพลาะเสื้อแพรพรายกรร                                มะหยี่ย้อม
          รัดเอวคาดควรขยัน                                       ยาวย่น
          ผ้าพรรณพื้นลายล้อม                                    นุ่งเกี้ยวแกมงาม ฯ

               ๖๓.     รางวัลปันโปรดให้                         เต็มหนำ
          ตามบ่ำนาญการทำ                                       ชอบใช้
          พระคุณคู่คือสัม                                            พุทธภาค
          ใครชอบชูชุบให้                                             ใหญ่หยิ้งสมบูรณ์ ฯ

               ๖๔.     เสร็จเสวยสุขแล้วเล่น                    พนสนฑ์
          ภูเบศวรมณฑล                                             ปิ่นเกล้า
          เสด็จคืนคลี่คลายพล                                     ยุรยาตร
          ลีลาสลาไพรเข้า                                            สู่ส้องวังเวียง ฯ

               ๖๕.     ขอพรพรหเมศรเรื้อง                      รังสรรค์
          รังแรกสงสารกัลย์                                         ก่อเกื้อ
          ขอจงปื่นธรธรร                                             มิกราช
          ราวเรื่องสมมุตเชื้อ                                        ชื่นด้วยไอสูร ฯ

               ๖๖.     ขอพรพิษณุนาถจ้วง                     จรายจักร
          บี้บาปบานบุญรักษ์                                      ท่วนหน้า
          ของจงผ่านพำนัก                                         นรโลก
          เผาผ่าพาลเลี้ยงหล้า                                     โลกให้คงตรง ฯ

               ๖๗.     ขอพรพระบาทเกล้า                      ไกพัล
          ตรีเนตรสังหารสรรค์                                      ใฝ่ให้
          ขอจงปิ่นไอศวรรย์                                         ยืนยิ่ง
          พระจำนงใดได้                                             ดุจนั้นจงมี ฯ

               ๖๘.     ขอพรพามบาทไท้                         ทรงธาร
          พระเริ่มรังคชการ                                          ก่อเกล้า
          ขอจงแผ่นภูวบาล                                         บดิราช
          สิทธิ์คชาศิลป์เร้า                                          รวดเพี้ยงพระกรรม์ ฯ

               ๖๙.     ขอพรพิฆเนศสร้อย                       ศิวบุตร
          ครองเครื่องอาภรณ์ภุช                                  เงือกง้ำ
          ขอจงจรรโลงอุด                                            ดมโลก
          แคล้วคลาดภัยพิฆนล้ำ                                  เลิศด้วยเสวยรมย์ ฯ

               ๗๐.     ขอพรไพโรจน์เร้า                          รังสี
          แสงส่องเรืองธรณี                                         ทั่วหน้า
          ขอจงแผ่นภูมี                                               ศวรราช
          เรืองรุ่งพระยศหล้า                                        ซ่านสิ้นสากล ฯ

               ๗๑.     ขพรดาเรกล้อม                             บริพาร
          รวยเรื่อยราชชัชวาลย์                                    แจ่มแจ้ง
          ขอจงจุฑาธาร                                               ธรณิศ
          เสวยภิรมย์รักแกล้ง                                       โลกให้พูลเกษม ฯ

               ๗๒.     ขอพรพันเนตรท้าว                        ไพจิตร
          ทรงวิเชียรชาญชิต                                         แกว่นแกล้ว
          ขอจงจำเริญฤทธิ์                                           จอมโลก
          ราญราชไพรีแผ้ว                                           ผ่าท้าวทุกแดน ฯ

               ๗๓.     ขอพรพายุพ่าหน์ม้า                       มารุต
          ธารธ่ำรงองกุษ                                              เกี่ยวก้าว
          ขอจงปิ่นขษิรสุทธ                                         แปรภาค
          ไหวหวั่นภพทุกด้าว                                       เฟื่องฟุ้งพระคุณ ฯ

               ๗๔.     ขอพรพรุณราชเรื้อง                      แรงฤทธิ์
          ทรงภุชงค์โพนพิษ                                         บ่านเงื้อ
          ขอจงบรมอิศ                                               ราเชษฐ
          คือสุทธาทิพย์เกื้อ                                         ก่อให้พูลเกษม ฯ

               ๗๕.     ขอพรเพลิงรุ่งเร้า                           รุดรักษ์
          ชิช่ำนันเหนืออัคร์                                          แฝดฝู้
          ขอจงเจริญศักดิ์                                            ภูวนาถ
          พระปรีชาญาณสู้                                          ส่องให้เห็นธรรม์ ฯ

               ๗๖.     ขอพรจัตุโลกเลี้ยง                         บริบาล
          รักษ์นิกรสรสถาน                                          สี่ด้าว
          ขอจงปิ่นทรงธาร                                           ภพโลก
          เปนพ่ำนักไทท้าว                                          ทั่วพื้นภูวดล ฯ

               ๗๗.     ขอพรราเมศรเหลื้อง                      ฦๅลเวง
          ทรงพาหนะกาษรเสนง                                   โง่งง้อม
          ขอจงทุกกรุงเกรง                                           ฤทธิ์ราช
          ครองพิภพหิ้วห้อม                                         เที่ยงแท้ทางธรรม์ ฯ

               ๗๘.     ขอพรเพญโพธิไท้                          วนิดา
          ภัควดีคงคา                                                  กล่าวกล้อย
          ขอจงนฤเบนทรา                                           ธิปราช
          สุขสมบูรณ์ท้าวร้อย                                       กราบเกล้าอภิวันท์ ฯ

          - จบโคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช -


โคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ผู้แต่ง  :  หลวงศรีมโหสถแต่ง


(http://upic.me/i/e5/linie-0250.png) (http://upic.me/show/37752896)

• กลับสู่ห้องหนังสือบ้านกลอนน้อย คลิก (http://www.homelittlegirl.com/index.php?topic=6682.0)

(http://upic.me/i/e5/linie-0250.png) (http://upic.me/show/37752896)