บ้านกลอนน้อย - กลอนสบายๆ สไตล์ลิตเติลเกิร์ล

คำประพันธ์ แยกตามประเภท => กลบท => ข้อความที่เริ่มโดย: หญิงหนิง พราววลี ที่ 23, พฤศจิกายน, 2560, 10:24:34 PMหัวข้อ: # กลบทลหุล้วน # * ใช้ใจมอง *
เริ่มหัวข้อโดย: หญิงหนิง พราววลี ที่ 23, พฤศจิกายน, 2560, 10:24:34 PM
(http://image.ibb.co/i9C1a6/received_554758378020461.jpg) (http://imgbb.com/)

# กลบทลหุล้วน #

* ใช้ใจมอง *

จริยะประจุอนุเคราะห์
จะกระเทาะรติผิวะปรุ
อจิระสติศิริลุ
ณ ตนุชุติสิเยอะแยะ

มิทะเลาะเลอะเทอะเกรอะเกะกะ
มิริจะถลำกระทำแขวะ
มิสะเปะสะปะเพราะระแคะ
มิเจ๊าะแจ๊ะสติจะนิเคราะห์

จะมิยัวะยุติทิฐิโละ
จะมิโปะมละผละมิเสาะ
ภริตะกระทำมิจำเพาะ
สมถะจะเหมาะเพราะสิระ

หญิงหนิง พราววลี
ขอบคุณภาพจากอินเทอร์เน็ตค่ะ

ข้อบังคับกลบทลหุล้วน
- เขียนเป็นกลอนสุภาพโดยใช้คำที่เป็นคำลหุทั้งหมดตลอดสำนวน
ป.ล.อนุโลมสระ อำ ตามฉันท์ที่ใช้เป็นคำลหุหรือครุก็ได้
By..หญิงหนิง พราววลี