บ้านกลอนน้อย - กลอนสบายๆ สไตล์ลิตเติลเกิร์ล

ห้องเรียน => ห้องเรียนฉันท์ => ข้อความที่เริ่มโดย: ศรีเปรื่อง ที่ 28, พฤษภาคม, 2556, 09:53:57 PMหัวข้อ: มาอ่านฉันท์กันเถอะ
เริ่มหัวข้อโดย: ศรีเปรื่อง ที่ 28, พฤษภาคม, 2556, 09:53:57 PM
เรียน เพื่อน ๆ นักกลอนทุกท่าน

สืบเนื่องจากที่ครูธนุ ได้ริเริ่มกระทู้ "ฉันท์พิจารณ์" อันเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ที่สนใจจะฝึกแต่งฉันท์
ซึ่งผมพบว่า สาเหตุสำคัญที่ทำให้นักกลอนหลายท่าน ไม่กล้าแต่งฉันท์ ก็เพราะเป็นงงกับคำครุ-ลหุ

ดังนั้น ผมจึงเปิดกระทู้นี้ขึ้น เพื่อให้ผู้สนใจฉันท์ได้มาศึกษาวิธีการอ่านร่วมกัน ซึ่งน่าจะช่วยให้เข้าใจเรื่องคำ ครุ-ลหุ ดีขึ้น

ด้วยจิตคารวะ

ศรีเปรื่อง
๒๘ พ.ค. ๒๕๕๖

ปล. หากผิดพลาดประการใด โปรดอย่ารีรอที่จะชี้แนะหรือท้วงติง


หัวข้อ: Re: มาอ่านฉันท์กันเถอะ
เริ่มหัวข้อโดย: กรกช ที่ 28, พฤษภาคม, 2556, 10:06:23 PM

ขอขอบคุณ

ท่านศรีเปรื่อง

นะขอรับหัวข้อ: Re: มาอ่านฉันท์กันเถอะ
เริ่มหัวข้อโดย: ศรีเปรื่อง ที่ 28, พฤษภาคม, 2556, 11:01:01 PM
วสันตดิลกฉันท์ ๑๔

(http://www.st.ac.th/bhatips/images/chan_wasan141.gif)
ที่มา: http://www.st.ac.th/bhatips/images/chan_wasan141.gif

@ โบราณกาลบรมขัต-           ติยรัชเกรียงไกร
    ท้าวทรงพระนามอภิไธ-       ยอชาตศัตรู

@ ครองเขตมเหศวรเอก          อภิเษกประสิทธิ์ภู
    อาณาปวัตน์ลุบริบู-             รณบรรพ์ประเพณี

ที่มา: สามัคคีเภทคำฉันท์ (ชิต บุรทัต)

อ่าน

โบ-ราน / นะ-กาน / บะ-ระ-มะ-ขัด      ติ-ยะ-รัด / ชะ-เกรียง-ไกร
 ค    ค     ล    ค     ล   ล  ล   ค        ล  ล   ค    ล     ค      ค

ท้าว-ซง / พระ-นาม / มะ-อะ-พิ-ไท    ยะ-อะ-ชาด / ตะ-สัด-ตรู
 ค      ค     ล     ค     ล   ล   ล  ค      ล   ล    ค     ล   ค   ค

ครอง-เขด / มะ-เหด / สะ-วะ-ระ-เอก   อะ-พิ-เสก / ประ-สิด-ภู
 ค       ค     ล    ค      ล  ล   ล   ค      ล  ล   ค     ล    ค   ค

อา-นา / ปะ-วัด / ลุ-บะ-ริ-บู             ระ-นะ-บัน / ประ-เพ-นี
 ค   ค    ล   ค     ล ล  ล  ค              ล  ล    ค   ล    ค  ค

** เครื่องหมาย / แสดงวรรคในการอ่าน **

ศรีเปรื่อง
๒๘ พ.ค. ๒๕๕๖

ปล.

หลายท่านอาจจะงง ในบางคำ เช่น
๑. นาม ทำไมอ่าน นาม-มะ แทนที่จะเป็น นา-มะ หรือ
๒. มเหศวร ทำไมอ่าน มะ-เหด แทนที่จะเป็น มะ-เห ในเมื่อคำอ่านตามพจนานุกรมมันคือ มะ-เห-สวน

ข้อที่ ๑ การอ่าน "หากเป็นไปได้ให้คงลักษณะของคำเดิมไว้ให้มากที่สุด (คำที่คนส่วนใหญ่เข้าใจกันโดยง่าย)"
ดังนั้น นาม จึง อ่านเป็น นาม-มะ

ข้อที่ ๒ การอ่าน "ให้ดูคำที่เป็นสัมผัสกันได้" กรณี มเหศวร จะเห็นว่า คำครุ ข้างหน้า คือ "เขต" เป็นสัมผัสในกับ "เหด" เวลาอ่านเป็นทำนองเสนาะ ก็จะไพเราะมากขึ้นครับ


หัวข้อ: Re: มาอ่านฉันท์กันเถอะ
เริ่มหัวข้อโดย: ศรีเปรื่อง ที่ 28, พฤษภาคม, 2556, 11:06:33 PM

ขอขอบคุณ

ท่านศรีเปรื่อง

นะขอรับ


ผมดีใจมากเลยครับ ที่ท่านกรกชสนใจ
ถ้ามีข้อผิดพลาด กรุณาท้วงติงด้วยนะครับ

ศรีเปรื่อง


หัวข้อ: Re: มาอ่านฉันท์กันเถอะ
เริ่มหัวข้อโดย: ศรีเปรื่อง ที่ 29, พฤษภาคม, 2556, 09:03:15 AM
แฮ่ ๆ ครูศิลา   :a003:

สารภาพครับ ผมยังไม่ได้อ่านคำนิยามเลย
 
เพียงเห็นว่าการอธิบายฉันทลักษณ์ดีมาก ก็เลยหยิบยืมเขามา


หัวข้อ: Re: มาอ่านฉันท์กันเถอะ
เริ่มหัวข้อโดย: ลิตเติลเกิร์ล ที่ 29, พฤษภาคม, 2556, 09:17:39 AM
สนใจมากมายเลยค่ะ พี่ศรีเปรื่อง
แต่ด้วยร่างกายไม่อำนวย ขอแปะโป้งไว้ก่อนนะคะ
เพราะกว่าน้องจะเขียนฉันท์ได้แต่ละบท
ใช้เวลามากมายเลย ไม่แม่น ครุ ลหุ ค่ะ   :090:

               :058:


หัวข้อ: Re: มาอ่านฉันท์กันเถอะ
เริ่มหัวข้อโดย: ศรีเปรื่อง ที่ 29, พฤษภาคม, 2556, 10:15:18 AM
วสันตดิลกฉันท์ ๑๔

แว่นแคว้นมคธนครรา-         ชคฤห์ฐานบูรี
สืบราชวัตวิธทวี                 ทศธรรมจรรยา
 
เลื่องหล้ามหาอุดมลาภ        คุณภาพพระเมตตา
แผ่เพียงชนกกรุณอา-         ทรบุตรธิดาตน

ที่มา: สามัคคีเภทคำฉันท์ (ชิต บุรทัต)

อ่าน

แว่น-แคว้น / มะ-คด / นะ-คะ-ระ-รา           ชะ-ครึ-ถา / นะ-บู-รี
 ค       ค      ล   ค     ล  ล   ล  ค             ล   ล  ค     ล   ค ค

สืบ-ราด / ชะ-วัด / วิ-ทะ-ทะ-วี                ทะ-สะ-ทัน / มะ-จัน-ยา
 ค     ค    ล   ค     ล  ล   ล  ค                ล   ล    ค    ล   ค  ค

เลื่อง-หล้า / มะ-หา / อุ-ดะ-มะ-ลาบ          คุ-นะ-พาบ / พระ-เมด-ตา
 ค      ค       ล   ค     ล  ล   ล  ค              ล  ล    ค      ล     ค   ค
 
แผ่-เพียง / ชะ-นก / กะ-รุ-นะ-อา              ทะ-ระ-บุด / ทิ-ดา-ตน
 ค     ค       ล   ค    ล  ล   ล  ค               ล  ล   ค     ล  ค  ค

** เครื่องหมาย / แสดงวรรคในการอ่าน **

ศรีเปรื่อง
๒๙ พ.ค. ๒๕๕๖

ปล.

ฐาน ต้องอ่านเป็น ถา-นะ เพราะถูกบังคับด้วยสัมผัสนอก กับ รา (เป็น ถาน-นะ ไม่ได้)

ธรรม อาจอ่านเป็น ทำ-มะ หรือ ทัน-มะ ก็ได้ ถ้าอ่านเป็น ทัน จะได้สัมผัสในกับ จรรยา แต่อาจทำให้คนฟังเข้าใจยาก (เพราะจริง ๆ แล้ว สัมผัสในไม่ได้เป็นข้อบังคับ ดังนั้นก็เป็นวิจารณญาณของผู้อ่านด้วยครับ)


หัวข้อ: Re: มาอ่านฉันท์กันเถอะ
เริ่มหัวข้อโดย: วรรณดี ที่ 29, พฤษภาคม, 2556, 04:24:05 PM
:042: :042: :042:

มึนงง  งงมึน ปวดหมอง
อยากลอง ทำตาม ไม่ไหว
ท่านพี่ ขอรับ ทำไง
ผมไม่ เคยรู้  มันยาก

อย่างไร ก็ตาม ชอบอ่าน
ให้ผ่าน สมอง เก็บฝาก
เผื่อได้ หัดเขียน ให้มาก
ลำบาก ก็ทน หัดเอา
หัวข้อ: Re: มาอ่านฉันท์กันเถอะ
เริ่มหัวข้อโดย: กรกช ที่ 30, พฤษภาคม, 2556, 10:39:55 AM

ช่วงนี้ยังยุ่ง ๆ เกี่ยวกับงานงบบัญชีประจำปี

เลยมิได้ให้เวลากับการเขียนโคลงฉันท์กาพย์กลอน

ขอแปะไว้ก่อนจ้ะ

อีกทั้งถึงกำหนดต้นเดือนต้องจรลีอีกครา

กระทำได้เพียงชำเลืองแอบอ่านเท่านั้น

ราว ๆ กลางเดือนมิถุนา กลับมา

จะบรรเลงต่อนะขอรับ


หัวข้อ: Re: มาอ่านฉันท์กันเถอะ
เริ่มหัวข้อโดย: เส้นชีวิต ดำเนินไป ที่ 30, พฤษภาคม, 2556, 11:42:51 AM
โห..พี่กรกช พึ่งมา  จะไปอีกแล้วเหรอคะ
รีบๆ กลับมาลงฉันท์นะคะ
อย่าแปะไว้นานนา หนูรออ่านค่ะ
แต่หนูเขียนไม่เป็นดอกค่ะ ยากเกิน... :a014:


หัวข้อ: Re: มาอ่านฉันท์กันเถอะ
เริ่มหัวข้อโดย: ศรีเปรื่อง ที่ 31, พฤษภาคม, 2556, 01:29:42 AM
อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑

(http://www.st.ac.th/bhatips/images/chan_intra11.gif)
ที่มา: http://www.st.ac.th/bhatips/images/chan_intra11.gif

บงเนื้อก็เนื้อเต้น      พิศเส้นสรีร์รัว
ทั่วร่างและทั้งตัว      ก็ระริกระริวไหว

แลหลังละโลมโล-   หิตโอ้เลอะหลั่งไป
เพ่งผาดอนาถใจ     ระกะร่อยเพราะรอยหวาย

ที่มา: สามัคคีเภทคำฉันท์ (ชิต บุรทัต)


อ่าน

บง-เนื้อ / ก็-เนื้อ-เต้น        พิ-สะ-เส้น / สะ-รี-รัว
 ค   ค     ล  ค    ค           ล  ล   ค     ล   ค ค

ทั่ว-ร่าง / และ-ทั้ง-ตัว        ก็-ระ-ริก / ระ-ริว-ไหว
 ค   ค      ล    ค  ค          ล ล  ค     ล   ค    ค

แล-หลัง / ละ-โลม-โล       หิ-ตะ-โอ้ / เลอะ-หลั่ง-ไป
 ค    ค     ล    ค    ค        ล  ล   ค     ล     ค      ค

เพ่ง-พาด / อะ-หนาด-ใจ    ระ-กะ-ร่อย / เพราะ-รอย-หวาย
 ค     ค     ล     ค     ค      ล  ล    ค       ล      ค     ค

** เครื่องหมาย / แสดงวรรคในการอ่าน **

ศรีเปรื่อง
๓๑ พ.ค. ๒๕๕๖

ปล.

๒ บทนี้ ถือเป็นต้นแบบในการฝึกอ่านอินทรวิเชียรเลยครับ


หัวข้อ: Re: มาอ่านฉันท์กันเถอะ
เริ่มหัวข้อโดย: กรกช ที่ 02, มิถุนายน, 2556, 04:25:06 AM


#๙๙

สู่วิถีไทย

-๐-
รฤกพระคุณคำข้าวก้อน
และย้อนคนึงฤดีสม
ตะก่อนอะไรก็เกลียวกลม
จะแบ่งขนมสิเรือนเคียง
-๐-
ลุจวบสมัยหทัยแห้ง
จะข้าวรึแกงก็หมดเกลี้ยง
มิทักมิแลมิมองเมียง
จะทักก็เพียงเพราะบังเอิญ
-๐-
ประตูมิเปิดเพราะกลัวเรื่อง
รึกลัวจะเปลืองและขัดเขิน
มิอยากจะยุ่งรึชวนเชิญ
จะนอนจะเดินก็ทางใคร
-๐-
ประตูสิแง้มและเปิดเถิด
ประโยชน์จะเกิดและสดใส
แนะนำแวะสู่วิถีไทย
เพราะรักจะให้แหละไทยเรา
-๐-

เรียน ท่านศรีเปรื่อง

เขียนเสร็จแล้วก็ยังมืดอยู่
ไม่รู้ว่าเป็นคำประพันธ์ชนิดใด

ช่วยขยายและวิจารณ์
แนะนำ ติชม แก้ไขได้เต็มที่

และขอความกรุณาเปิดตาให้ด้วย
ลักษณะคล้าย ฉันท์ ๑๔
แต่รูปแบบนี้ไม่พบชื่อ

ที่บ้านกลอนไทย
ท่านสะเลเตนำมาเขียนแสดงไว้
เลยไปหัดเขียนตาม
และยกมาเปิดแสดงให้ชม ไม่เก็บสตางค์
(แต่เก็บธนบัตร)หัวข้อ: Re: มาอ่านฉันท์กันเถอะ
เริ่มหัวข้อโดย: ศรีเปรื่อง ที่ 02, มิถุนายน, 2556, 05:36:21 AM
ล ค ล ค ล ค ค     ล ค ล ค ล ค ค

จำได้ว่า เคยเห็นแว้บ ๆ ที่บ้านกลอนไทย ที่ครู พี พูนสุข เอามาเขียนไว้ในกระทู้ฉันท์พันบท
เข้าไปดูก็เจอจริง ๆ ครับ

http://www.klonthaiclub.com/index.php?topic=20863.100

ถามพี่ กรู แล้วท่านบอกว่า มุทิงคนาทฉันท์ ๑๔ หมายความว่า ฉันท์ที่มีจังหวะลีลาดุจเสียงโทนหรือตะโพน เป็นฉันท์ที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่ โดยอาจารย์ "สุภร ผลชีวิน" ครับ (ท่านประดิษฐ์ เปษณนาทฉันท์ ๑๖ ทึ่ครูศิลา ฯ ได้เอามานำเสนอไว้ก่อนหน้านี้ด้วยครับ)

http://www.sk.ac.th/club/Web%20T.Chutima%20New/7.htm

ศรีเปรื่อง
๒ มิ.ย. ๒๕๕๖

ปล.

ขอบคุณครับครูบัว
พิมพ์ผิดครับ แก้ไขจาก "สุภร ผลชีวิต" เป็น "สุภร ผลชีวิน" แล้วครับ  :a016:


หัวข้อ: Re: มาอ่านฉันท์กันเถอะ
เริ่มหัวข้อโดย: พชรบงกช ที่ 02, มิถุนายน, 2556, 10:45:21 AM
ล ค ล ค ล ค ค     ล ค ล ค ล ค ค

จำได้ว่า เคยเห็นแว้บ ๆ ที่บ้านกลอนไทย ที่ครู พี พูนสุข เอามาเขียนไว้ในกระทู้ฉันท์พันบท
เข้าไปดูก็เจอจริง ๆ ครับ

http://www.klonthaiclub.com/index.php?topic=20863.100

ถามพี่ กรู แล้วท่านบอกว่า มุทิงคนาทฉันท์ ๑๔ หมายความว่า ฉันท์ที่มีจังหวะลีลาดุจเสียงโทนหรือตะโพน เป็นฉันท์ที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่ โดยอาจารย์ "สุภร ผลชีวิต" ครับ (ท่านประดิษฐ์ เปษณนาทฉันท์ ๑๖ ทึ่ครูศิลา ฯ ได้เอามานำเสนอไว้ก่อนหน้านี้ด้วยครับ)

http://www.sk.ac.th/club/Web%20T.Chutima%20New/7.htm

ศรีเปรื่อง
๒ มิ.ย. ๒๕๕๖

ฮะแอ้มๆๆๆ  อาจารย์สุภร ผลชีวิน จ้ะ มิใช่  อาจารย์สุภร ผลชีวิต :045:หัวข้อ: Re: มาอ่านฉันท์กันเถอะ
เริ่มหัวข้อโดย: กรกช ที่ 02, มิถุนายน, 2556, 02:32:50 PM


#๑๐๑

-๐-
ครุศรีประเปรื่องเฉลยว่า
มุทิงคนาทฉันท์เข้า
กะกู๋กะเกิ้นแสดงเอา
สิเร้าฤทัยเพราะทำนอง
-๐-
ตะลุ่มนะจังหวะเล่นเสียง
ตะโพนก็เคียงเจรียงของ
สนานสนุกและเพลินมอง
สหายจะร้องก็ขอเชิญ
-๐-


ขอบพระคุณท่านศรีเปรื่อง
ที่ทำให้ตาสว่าง
ยังตะกุกตะกักอยู่เช่นเดิม
เพราะขาดคำเหมาะๆ
รู้ตัวว่าต้องอ่านและฝึกอีกมากมายนัก


หัวข้อ: Re: มาอ่านฉันท์กันเถอะ
เริ่มหัวข้อโดย: ศรีเปรื่อง ที่ 02, มิถุนายน, 2556, 04:49:11 PM
ฮะแอ้มๆๆๆ  อาจารย์สุภร ผลชีวิน จ้ะ มิใช่  อาจารย์สุภร ผลชีวิต :045:


อะจ๊าก! พิมพ์ผิด
ขอบคุณครับครูบัว แก้ไขแล้วนะครับ

 :a016:

ศรีเปรื่อง


หัวข้อ: Re: มาอ่านฉันท์กันเถอะ
เริ่มหัวข้อโดย: ศรีเปรื่อง ที่ 02, มิถุนายน, 2556, 05:18:33 PM
เอา วสันตดิลก เพราะ ๆ มาแบ่งปันครับ

ในฟ้าจะหาอรสุรางค์            ดุจนางก็ห่อนมี
ในดินจะหาอรยุพี                กลนุชก็สุดหา

ความงามณะสามภพเสนอ    จะเสมอบ่มีมา
ทรามไวยประไพพรศุภา       ผิวเห็นก็เปนบุญ

ที่มา: พระนลคำฉันท์ (กรมหมื่นพิทยาลงกรณ)


ศรีเปรื่อง

ปล. พิมพ์ตามต้นฉบับเป๊ะครับ (ไม่ได้พิมพ์ผิดนะครับ เช็ค 3 รอบแล้ว :001:)


หัวข้อ: Re: มาอ่านฉันท์กันเถอะ
เริ่มหัวข้อโดย: ศรีเปรื่อง ที่ 02, มิถุนายน, 2556, 05:32:35 PM
เรียน ท่านกรกช

อืมม.. ที่ท่านแต่งมา ผมลองฮัมเล่น ๆ ดูเข้าท่าดี
แต่ติดที่ "มุทิงคนาท" นี่...ผมเองก็เพิ่งรู้จัก
ขอเวลาศึกษาก่อน แล้วอาจจะขอเอาไปอ่านทำนองเสนาะเพื่อเผยแพร่นะครับ

ศรีเปรื่อง


หัวข้อ: Re: มาอ่านฉันท์กันเถอะ
เริ่มหัวข้อโดย: ศรีเปรื่อง ที่ 02, กรกฎาคม, 2556, 09:46:28 PM
สัททุลวิกกีฬิตฉันท์ ๑๙

(http://www.vcharkarn.com/uploads/48/48978.gif)

ที่มา: http://www.vcharkarn.com/uploads/48/48978.gif

พร้อมเบญจางคประดิษฐ์สฤษฎิสดุดี       
กายจิตวจีไตร                             ทวาร

ไหว้คุณองค์พระสุคตอนาวรณญาณ   
ยอดศาสดาจารย์                          มุนี

อีกคุณสุนทรธรรมคัมภิรวิธี   
พุทธพจน์ประชุมตรี                       ปิฎก

ทั้งคุณสงฆพิสุทธศาสนดิลก   
สัมพุทธสาวก                              นิกร

ที่มา: สามัคคีเภทคำฉันท์ (ชิต บุรทัต)

อ่าน

พร้อม-เบน-จาง / คะ-ประ-ดิด-สะ-หริด / ดิ - สะ - ดุ - ดี
  ค     ค     ค      ล    ล   ค   ล    ค     ล    ล    ล   ค

กาย-จิด / วะ-จี-ไตร                       ทะ-วาน
  ค   ค    ล   ค  ค                          ล   ค

ไหว้-คุน-อง / พระ-สุ-คด-อะ-นา / วะ-ระ-นะ-ยาน
 ค    ค   ค      ล   ล   ค  ล   ค     ล  ล   ล   ค

ยอด-สาด / สะ-ดา-จาน                   มุ-นี
  ค   ค      ล   ค  ค                       ล  ค

อีก-คุน-สุน / ทะ-ระ-ทำ-มะ-คำ / พิ-ระ-วิ-ที
 ค   ค  ค      ล   ล  ค   ล    ค    ล  ล  ล ค

พุด-[ทะ-พด] / ประ-ชุม-ตรี             ปิ-ดก
  ค      ค         ล    ค  ค               ล   ค

ทั้ง-คุน-สง / คะ-พิ-สุด-ทะ-สาด / สะ-นะ-ดิ-ลก
 ค   ค   ค     ล  ล   ค   ล    ค     ล    ล  ล   ค

สัม-พุด / ทะ-สา-วก                      นิ-กอน
  ค   ค    ล   ค  ค                        ล   ค


** เครื่องหมาย / แสดงวรรคในการอ่าน **

ศรีเปรื่อง
๒ ก.ค. ๒๕๕๖

ปล.

พระเจ้าช่วย ไป link ผังเขามา ไม่ได้ตรวจสอบ ฉันทลักษณ์ผิดซะนี่
ขออภัยอย่างใหญ่หลวงครับ  :a013:  :a013:  :a013: