บ้านกลอนน้อย - กลอนสบายๆ สไตล์ลิตเติลเกิร์ล

ห้องเรียน => ห้องเรียนฉันท์ => ข้อความที่เริ่มโดย: Black Sword ที่ 22, เมษายน, 2564, 10:40:13 PM



หัวข้อ: - อินทรธนูฉันท์ ๑๒ -
เริ่มหัวข้อโดย: Black Sword ที่ 22, เมษายน, 2564, 10:40:13 PM
(https://i.ibb.co/ss0KRws/Intraratanuu-Chan-21-optimized.png) (https://imgbb.com/)



        - อินทรธนูฉันท์ ๑๒ -

          อินทรธนูฉันท์ ๑๒  เป็นฉันท์ที่ประดิษฐ์ขึ้นมาโดยท่านคมทวน คันธนู (ประสาทพร ภูสุศิลป์ธร) อันมีลักษณะลื่นไหลกระชับฉับไวและหนักแน่นอยู่ในที

๑.)  รูปแบบของอินทรธนูฉันท์ ๑๒

                หนึ่งบท จะมี ๒ บาท
                แต่ละบาทแบ่งเป็น ๒ วรรค  วรรคละ ๖ พยางค์ (รวมเป็น ๑๒ พยางค์ในหนึ่งบาท)

๒.)  ลักษณะบังคับ ครุ - ลหุ

                ครุ-ลหุ  แต่ละวรรคจะบังคับเหมือนกันทุกวรรค คือ

                ครุ-ครุ-ลหุ-ครุ-ลหุ-ครุ.......ครุ-ครุ-ลหุ-ครุ-ลหุ-ครุ (ดูผังด้านบนประกอบ)

                โดยแต่ละวรรค  จะแบ่งจังหวะการอ่านเป็น  ๒+๔ เหมือนกันทุกวรรค


๓.)  ลักษณะการส่งสัมผัส  (ดูผังด้านบนประกอบ)

           - สัมผัสภายในบท -

                คำสุดท้ายของวรรคแรก  ส่งสัมผัสไปยังคำที่ ๒ ของวรรคที่สอง
                คำสุดท้ายของวรรคที่สอง  ส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายของวรรคที่สาม
                ส่วนวรรคที่สี่เป็นอิสระ

           - สัมผัสระหว่างบท -

                คำสุดท้ายของบทก่อนหน้า  ส่งสัมผัสไปที่คำสุดท้ายในวรรคที่ ๒ ของบทต่อไป


                         - ตัวอย่างคำประพันธ์บางส่วน -

                เป็นแสงแสดงพิสัย                       สาดไปมิหลอนมิปลอม
                ไหลหลั่งพลังจะล้อม                     โลกให้พิไลลุเห็น

                แสงนั้นจะสรรมโน                         ทัศน์โสภิใสกระเซ็น
                เย็นย้ำจะย่ำจะเย็น                        คงพาดผงาด ณ ผืน

                คือแสงแสดงพิศาล                        ด้วยญาณจะหยัดจะยืน
                คลุมข่ายมิคลายมิคืน                     ไม่สร่างจะสร้างและสรรค์

                จากใจก็ไหลประจักษ์                     เป็นรักเขษมนิรันดร์
                รักเป็นผิว์เข็ญก็ปัน                         แสงเอื้อมิเบื่อระอา

                โดยแสงแสดงพิสุทธิ์                       เสริมพุฒิแผ้วทิพา
                เสริมทางสว่างสถา-                        -พรชัดจรัสจะฉาย

                กุมมือ เกาะถือ เกาะมั่น                   กุมกัน ณ ใจ ณ กาย
                เลวล้อมก็หลอมละลาย                   เป็นเถ้าเพราะเรามิถอย!

                                                                  (คมทวน คันธนู : จตุรงคมาลา (๒๕๔๖))


                ไม่ง่ายหรือยากจนเกินคว้า  อยู่ในความพอดี ๆ
                ยิ่งหากใส่การเล่นอักษรหรือสระเข้าไปให้ถูกที่ถูกทางแล้ว  ยิ่งลงตัว
                นับเป็นฉันท์ในอีกจังหวะหนึ่งในจำนวนไม่กี่อย่างของฉันท์ที่ผมชอบ
                และหวังให้เป็นทัพเสริมหนึ่งของกองทัพฉันท์ให้ยืนนานต่อไป…


               ด้วยจิตคารวะ

                บ้านกลอนน้อยลิตเติลเกิร์ล
                - Black Sword -
                (หมู มยุรธุชบูรพา)



หัวข้อ: Re: - อินทรธนูฉันท์ ๑๒ -
เริ่มหัวข้อโดย: ศรีเปรื่อง ที่ 13, พฤษภาคม, 2564, 11:21:52 AM
ย่องมาประมวลเสนอ        คำเพ้อประดิษฐ์ประดอย
จิตข้องสมองก็พลอย        ตื้อติดจะคิดเชลง

มุ่งสานสนานกระบวน       ใคร่ครวญลบองเลบง
สุดฝืนบ่ครื้นบ่เครง           ด้วยชั้้นนิพันธ์บ่พอ

ศรีเปรื่อง
๑๓ พ.ค. ๒๕๖๔